api
2014年寄托在线访谈:从北大到哥大到华尔街精英
寄托天下 2014-06-09 10:21 我要评论 浏览3183次
[font=微软雅黑][size=2][color=#000000]这是楼主采访当年北大同窗的故事写成的书稿。被采访人Klara简介——某省高考探花。北大生物、经济双学士学位,Columbia University 运筹学硕士。纽约某跨国银行 Anti-fraud Officer (反欺诈职员)、VP (Vice President)。[/color][/size][/font] [font=微软雅黑][size=2][color=#000000] 急于看哥大运筹学 Master 申请的朋友可以直接跳到<运筹学硕士申请>。有兴趣了解在美国找实习和工作的请看<求职之路><他山之石,可以攻玉>。对华尔街银行内部工作感兴趣的请看<在国际银行工作><他山之石,可以攻玉>。正在读高中和大学的朋友大概可以从<中学时代><大学生涯>中得到些许启迪。之所以覆盖这么长的时间轴,是希望展现相对完整的个人发展轨迹。 毕竟高考结束、飞跃之后,都还有很长的路要走。[/color][/size][/font][font=微软雅黑][size=2][color=#000000] [/color][/size][/font] [align=center][font=微软雅黑][size=2][color=#000000]目录[/color][/size][/font][/align] [align=center][font=微软雅黑][size=2][color=#000000]<中学时代>[/color][/size][/font][/align] [align=center][font=微软雅黑][size=2][color=#000000]<大学生涯>[/color][/size][/font][/align] [align=center][font=微软雅黑][size=2][color=#000000]<运筹学硕士申请>[/color][/size][/font][/align] [align=center][font=微软雅黑][size=2][color=#000000]<文化差异>[/color][/size][/font][/align] [align=center][font=微软雅黑][size=2][color=#000000]<求职之路>[/color][/size][/font][/align] [align=center][font=微软雅黑][size=2][color=#000000]<在国际银行工作>[/color][/size][/font][/align] [align=center][font=微软雅黑][size=2][color=#000000]<他山之石,可以攻玉>[/color][/size][/font][/align] [align=center][font=微软雅黑][size=2][color=#000000]<结语>[/color][/size][/font][/align] [align=center][font=微软雅黑][size=2][color=#000000] [/color][/size][/font][/align] [align=left][font=微软雅黑][size=2][color=#000000] [/color][/size][/font] [font=微软雅黑][size=2][color=#000000]原文作者:空之予[/color][/size][/font] [font=微软雅黑][size=2][color=#000000]原文详情:[url]http://bbs.gter.net/thread-1736719-1-1.html[/url][/color][/size][/font] [font=微软雅黑][size=2][color=#000000]寄托天下原创 转载请注明出处[/color][/size][/font] [/align]
  • 相关阅读
小榜单
回顶部 我要纠错